פרידה\אלזה לסקר-שילר ועל הפרידות שלי

אך לעולם לא באת עם ערב-ישבתי באדרת כוכבים.…..אם דפקו על ביתי,זה היה ליבי שלי.הוא תלוי עכשיו על כל מזוזה,גם על דלתך.שושנת אש דועכת בין שרכים,בחום הזר.צבעתי את השמיים פטלבדם ליבי.אך לעולם לא באת עם ערב-……..עמדתי בנעליים זהובות. הפרידה הראשונה שחוויתי: הגירושים של ההורים שלי. הפרידה הייתה של ההורים שלי הרי, …